Cultuureducatie

Cultuureducatie in Zwartewaterland

Cultuureducatie is één van de vier speerpunten van het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Cultuureducatie brengt kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking met de veelzijdigheid van cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en spontaniteit en vergroot hun historisch bewustzijn. De gemeente wil leerlingen op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij lokale culturele organisaties en instellingen.

Voor meer informatie, kijk op de website!

Programma cultuureducatie

De gemeente ondersteunt al meer dan tien jaar een succesvol cultuureducatieprogramma. Inmiddels nemen alle 16 basisscholen in Zwartewaterland hieraan deel. Het aanbod is verdeeld over vijf culturele disciplines: muziek, erfgoed, literatuur, beeldend en voorstelling. De scholen stemmen ieder jaar zelf het aanbod af. Ze bepalen daarbij zelf welke onderdelen het beste aansluiten bij hun identiteit. Binnen het programma wordt zoveel mogelijk de samenwerking tussen onderwijs en plaatselijke culturele instellingen en organisaties gestimuleerd.  

Voor meer informatie over het programma, kijk op de website!