GLI Coachen op Leefstijl

Coachen op leefstijl

Gecombineerde leefstijlinterventie - Coachen op Leefstijl (Gli Cool)

CooL is niet het zoveelste dieet dat je gaat volgen. Er wordt binnen het programma breed gekeken naar leefstijl, het is een integrale aanpak. Stapsgewijs wandelen we richting een blijvende gezonde leefstijl. Een leefstijl wat passend is voor jou, waar jij energie van krijgt en gelukkig van wordt. De volgende thema's komen onder andere aan bod: Beweging, voeding, slaap, ontspanning, stresshantering, gedrag en mindset. We hebben vooral aandacht voor gedragsverandering. Hoe creëer je blijvende gezonde gewoontes.


- 2 jarig traject. Eerste 8 maanden 1 x per maand een groepsbijeenkomst, volgende 16 maanden 1 x per 2 maanden
- Naast de groepsbijeenkomsten ook individuele coaching
- Vergoeding door de zorgverzekeraar (doorverwijzing huisarts is nodig)


Meer info? En start data weten? 
Check de website: www.leefstijlbureaustapsgewijs.nl

Stapsgewijs naar een gezonde leefstijl!