Hulp bij opvoeden

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Een eigenwijze kleuter of een zoontje dat niet achter zijn Nintendo vandaan te krijgen is. Een puberdochter die vindt dat middenin de nacht thuiskomen de normaalste zaak van de wereld is… Uw kind groeit en ontwikkelt zich. Opvoeden is leuk, maar kan ook voor veel vragen zorgen. Heeft u een vraag over de opvoeding of de gezinssituatie? U kunt bij de gemeente terecht met al uw vragen over jeugd. Vul het online aanmeldformulier in of bel 14 038 en vraag naar team jeugd.

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? De gemeente neemt u vraag in behandeling en neemt contact met u op!    

Advies of lichte ondersteuning

In uw situatie heeft u misschien voldoende aan een advies of wat lichte ondersteuning. Samen met een jeugdconsulent van de gemeente bekijkt u hoe u deze ondersteuning kunt organiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar wat uw directe omgeving (familie of vrienden) voor uw gezin kan betekenen.

Ondersteuning van een zorgaanbieder

Soms is er een zorgvraag die u niet zomaar kunt oplossen. Ook niet met hulp van uw gezin, omgeving en de jeugdconsulent. Samen met de gemeente wordt er een plan gemaakt over uw gezin. Daarin staat een omschrijving van de hulpvraag en de resultaten die u als gezin wilt zien. Ook staan hier afspraken in over wie wat doet. Hier wordt dan een zorgaanbieder bij gezocht. De hulp start na een intakegesprek met de zorg. Ook de zorgaanbieder werkt met duidelijke doelen en resultaten. Zo is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren wat er van wie wordt verwacht.

De zorg die wordt geboden door een aanbieder wordt ingekocht door de inkooporganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland. Gemeente Zwartewaterland is samen met 10 omliggende gemeenten in de regio Ijsselland hierbij aangesloten. Klik op onderstaande link voor het totale overzicht van gecontracteerde aanbieder 2021. 

https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/Lijst-aanbieders-2021.pdf

Meer informatie over opvoeden en opgroeien

Op de website van Opvoedinformatie Nederland vindt u alle informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kind.