Mas-stages

Inleiding

Maatschappelijke Stage

Jongeren leren het beste hoe de maatschappij in elkaar zit, door mee te doen. Dit kan door het doen van vrijwilligerswerk als onderdeel van het lesprogramma op school. Dat noemen we maatschappelijke stage.
Scholen zijn de afgelopen jaren al actief geweest met maatschappelijke stages. Iedere school bepaalt zelf op welke manier zij de maatschappelijke stages vormgeven, zij kunnen kiezen voor groepsstages of individuele stages. De groepsstages vinden plaats in een projectweek onder schooltijd, de individuele stages zijn gedurende het schooljaar buiten schooltijd, op middag/ avond of in het weekend.

Wat is het doel van MAS?

Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving.

Waarom is de MAS zo belangrijk voor vrijwilligersorganisaties?

Binnen Zwartewaterland wonen veel leerlingen dit graag in hun eigen woonplaats iets voor anderen willen betekenen. Dit is mogelijk via een maatschappelijke stage. Het is belangrijk dat er voldoende aanbod van vrijwilligerswerk is. Dat kan bijvoorbeeld gaan om meehelpen bij naschoolse activiteiten op een basisschool, hulp bij trainen van kinderen bij sportverenigingen, ontwerpen van een website of extra handen bij grote evenementen. Vrijwilligerswerk is divers en vaak zijn er klussen die prima door jongeren uitgevoerd kunnen worden. Bij het Coördinatiepunt Vrijwilligers Zwartewaterland kunnen organisaties hun vacatures melden.
Als we een samenleving willen waarin mensen rekening houden met elkaar en waarin het vanzelfsprekend is om iets te doen voor een ander, zonder dat je daar zelf beter van wordt, dan moeten we alle jongeren de kans geven te leren hoe dat kan - hoe ze een burger kunnen zijn, naast wie het goed leven is. Voor organisaties is de maatschappelijke stage een kans om klussen uit te laten voeren die anders zouden blijven liggen.

Wat kun je doen tijdens je MAS?

De activiteiten kunnen per stageplaats sterk verschillen en vragen om leerlingen die juist gemotiveerd zijn voor die plek. Denk bijvoorbeeld aan koffieschenken in een woon- en zorgcentrum, begeleiding in de bibliotheek, meedoen aan een wilgenknotactie, een sportactie op touw zetten, samen met een oudere een levensverhaal maken....

Wat kan het Coördinatiepunt betekenen?

Het Coördinatiepunt helpt leerlingen te zoeken naar een geschikte maatschappelijke stage. Scholen kunnen bij het Coördinatiepunt terecht voor het actuele aanbod van vrijwilligerswerk binnen Zwartewaterland.