MC Zwartewaterland

Het muziekcentrum is een onafhankelijke, ideële en veelzijdige organisatie met een regionale functie. We verzorgen, organiseren en produceren sinds 2000 muzikale activiteiten, muzieklessen, cultuureducatie op 16 basisscholen, workshops, voorstellingen en cursussen, voornamelijk in Zwartewaterland en de regio Noordwest Overijssel.


Ook werken we samen met culturele en maatschappelijke instanties zoals lokale culturele commissies, muziekverenigingen, kerken, musea, jeugd- en jongerenwerk en meer. Daarnaast verzorgen we “op maat” de productie, geluidsversterking, licht en/of decor voor concerten of evenementen i.s.m. Stellar Recordings.

Meer informatie over Stichting Muziekcentrum Zwartewaterland vindt u op de website.