Melding doen?

Als inwoner van Zwartewaterland roepen we elkaar op ‘om te zien naar elkaar’. Wanneer u signalen heeft die u graag wilt delen kan dit via het meldpunt sociaal domein. Voordat u een melding doet moet er contact zijn geweest met de persoon over wie u een melding doet. Dit is verplicht i.v.m. de privacy wetgeving. De inwoner heeft het recht om te weten dat hij/zij ter sprake wordt gebracht. Wanneer de inwoner niet op de hoogte is van deze melding kunnen wij deze helaas niet in behandeling nemen. Om een melding te doen vult u onderstaand formulier in. 

Heeft een melding over iets in de openbare ruimte? Denk aan een kapotte lantaarnpaal, of een scheve stoeptegel. Doe dan een melding via: Melding doorgeven | Gemeente Zwartewaterland

Meldingen die te maken hebben met een (vermoeden van) strafbaar feit kunt u melden bij de politie. Ga naar https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen voor meer informatie. 

Meldpunt sociaal domein

Prijs: GRATIS