Respijtzorg

Wat is het?

Overnemen van mantelzorg door een professional.

Waarom?

Om degene die de cliënt gewoonlijk thuis verzorgt, tijdelijk te ontlasten wanneer er sprake is van overbelasting en vanuit uw omgeving geen ondersteuning geboden kan worden. 

Wanneer kom je in aanmerking voor respijtzorg?

Een cliënt komt hiervoor alleen in aanmerking als er in het onderzoek is gebleken dat permanent toezicht nodig is en de mantelzorg tijdelijk overgenomen dient te worden door een professional. 

Waar? 

De cliënt logeert tijdelijk en kort (enkele nachten) in een instelling. Dit kan zijn van 1 tot maximum 3 dagen per week. Dit hangt af van wat nodig is in de situatie van de cliënt. De cliënt en zijn omgeving zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de instelling voor kortdurend verblijf. 

Een verblijf van langer dan drie dagen noemen we een opname. Hiervoor is een indicatie Wlz nodig. 

 

Lukt dit niet om vanuit uw eigen contacten ondersteunen te vinden bij uw problemen? Dan kunt u een beroep doen op de Wmo. Hier heeft u wel een indicatie voor nodig. 

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier, of telefonisch 14038. 

Meer weten over? raadpleeg https://www.zwartewaterland.nl/wmo