Welzijn Zwartewaterland

Inleiding

Welzijn Zwartewaterland is dé organisatie voor welzijn in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Welzijn Zwartewaterland vindt het van groot belang dat ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt.

Welzijn Zwartewaterland biedt voor Vrijwilligers, Mantelzorgers en Senioren een gevarieerd pakket van activiteiten en diensten aan. Met onze dienstverlening ondersteunen wij burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie.

De welzijnsconsulent en mantelzorgconsulent ondersteunen burgers bij:

  • Het ondersteunen van zorgen
  • Het langer thuis blijven wonen
  • Het verminderen van overlast
  • Het iets willen doen voor en met een ander
  • Het verbinden van wensen en ideeën
  • Als zij iets willen veranderen
  • Als zij iets willen organiseren
  • Als zij in actie willen komen.

 

Senioren, maar ook familieleden of andere betrokkenen, kunnen bij Welzijn Zwartewaterland terecht voor informatie, advies, activiteiten, contacten en vrijwilligerswerk. Met 6 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is Welzijn Zwartewaterland actief op tal van locaties verspreid door de gemeente Zwartewaterland.

www.welzijnzwartewaterland.nl

 

Welzijnsconsulent
Mantelzorgconsulent
Welzijnconsulent