Hulp en Ondersteuning

Inleiding

Onder deze tegel vindt u alle informatie over Hulp en ondersteuning. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft in de vorm van individuele begeleiding of hulp bij het huishouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzet en uitvoering van deze hulp. Officieel is dit vastgelegd in de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Klik op een tegel en vindt de informatie die u nodig hebt! 

Zuster Jansen Thuiszorg
Thuiszorgbureau
Website huiselijk geweld
Ouder- en Jeugdsteunpunt
Statushouders
NPV Hasselt-Zwartsluis
Inloopspreekuur OV
Inloopspreekuur
Digiloket - IDO
Kom gerust langs!
MEE Samen
Mee Samen!!!
Gehandicaptenparkeerkaart
Hulp en ondersteuning
Ontdek wat taal kan doen
Leer meer over taal!
Hulp bij huishouden
Hulpmiddelen
Individuele begeleiding
Respijtzorg
WMO Calamiteiten melden
Zelfstandig wonen
WMO Vervoerspas
De Kern
NPV-afdeling Genemuiden
Particuliere aanbieders